170-årig industriepok i graven

Styrelsen för Volvo Wheel Loaders tog på onsdagen formellt det definitiva beslutet att flytta hjullastarmonteringen från Eskilstuna till fabriken i Arvika med 600 ansällda.
Flytten ska vara genomförd vid årets slut och de 125 anställda kommer att erbjudas andra jobb inom Volvo i Eskilstuna och Köping. Enligt Yngve Rosén, vd för Wheel Loaders, behövs det 60 personer till i vid fabriken i Arvika av de 125 anställda i Eskilstuna. - Det kan behövas fler, men en handfull kanske följer med, säger Yngve Rosén. Enligt företagsledningen gör företaget en besparing varje år på 25 miljoner och återbetalningstiden för de kostnader en flytt medför är på ett år, men facken hävdar att vinsten inte blir så stor, att avvecklingskostnaderna blir högre och att återbetalningstiden blir 7-10 år. Det är en 170-årig industrihistorisk epok som nu går i graven. Ända sedan 1832 då Eskilstuna Mekaniska verkstad startade har Volvo i olika skepnader tillverkat kompletta maskiner. Det kommer företaget inte att göra från och med årets slut när hjullastarmonteringen upphör. - Det är det som sätter igång så mycket känslor hos anställda och eskilstunabor, säger Yngve Rosén.