Stadsbidrag för maxtaxan

I dagarna betalar skolverket ut sammanlagt 500 miljoner till landets kommuner, pengar som ska användas till att säkra kvaliteten på landets förskolor efter att maxtaxan införts. De elva kommunerna i Västmanland har fått sammanlagt 13,5 miljoner kronor, och här i länet satsar man framför allt på att nyanställa.
Sedan maxtaxan infördes den första januari i år har det funnits farhågor om att antalet barn på dagis kommer att öka och att varje barn också kommer att få längre dagar på dagis. Detta vill nu regeringen lindra, därför delas statbidraget ut. Västerås får mest pengar, drygt sju miljoner kronor som ska användas till vidareutbildning och ett 20-tal nya tjänster. Det är inte Västerås ensam om, nästan alla kommuner vill har mer personal inom barnomsorgen. Målet är mindre barngrupper, där personalen hinner se alla barn. I Arboga har barn med särskilda behov ökat markant de senaste åren och hittills har de anställda inte haft den kunskap som behövs för att kunna ta hand om de barnen. Därför ska en del av pengarna användas till att vidareutbilda förskollärare till specialpedagoger. Heby är den enda kommunen i länet som inte vill nyanställa, istället satsar man hela statsbidraget på utbildning. Bland annat ska personalen inom barnomsorgen få gå en kurs i hur barn lär sig.