Jönköpings län

Tuff studietid med Aspergers

1:32 min

Elever med Asperger möter stora svårigheter när de börjar högre studier på högskolor och universitet. Det extra stöd som studenterna kan få stjälper dem ofta - snarare än hjälper dem.

– Det stora bekymret är att kommunicera vad stöden ska vara till för och som student har man svårt att förklara vilka problem man har, säger Ann Simmeborn Fleischer är doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

I dag föreläste hon Höglandssjukhuset i Eksjö om svårigheterna som personer med Aspergers syndrom möter vid högre studier.

Ann Simmeborn Fleischer har i en avhandling genom att intervjua 34 studenter med Asperger syndrom sett att de anhöriga är mycket viktiga för den här gruppen studenter. De kan till exempel hjälpa till att ta reda på vilket stöd som finns. De kan även vara med på möten så att det är två som hör och en anhörig sedan kan förklara vad olika saker har betytt.

Samtidigt är det viktigt att de olika lärosäten tar reda på mer hur den här gruppen fungerar och kunskap om hur man skall kommunicera med de här studenterna. För det är i kommunikationen de största svårigheterna uppstår.

Ann Simmeborn Fleischer förklarar också att det finns en stor risk att de här studenterna hamnar i utanförskap på skolorna.

–Väldigt många hamnar utanför, klarar inte sina studier och får stora studieskulder. Sedan får man inget jobb och det är faktiskt många som hamnar på dagverksamhet sen, säger Ann Simmerborn Fleischer och fortsätter:

Personer som skulle kunna klara av att studera, få ett arbete och sedan klara sig själva.