Talvivaara. En av Finlands värsta miljöolyckor

7:49 min

Hundratals miljoner liter vatten med nickel, kadmium, aluminium och uran har runnit ut ur en gruvdamm vid Sotkamo i Östra Finland och förgiftar sjöarna nedströms. Läckaget från en av Talvivaara-gruvans lakvattendammar är ett landets värsta miljöolyckor. Det var tredje gången dammen läckte på kort tid. Nu är ekosystemen där hotade visar nya mätningar.

Protesterna var starka från lokalboende när miljöminister Ville Niinistö besökte Talvivaara för några dagar sedan. Då flödade fortfarande avfallsvattnet ut och stämningen var upprörd bland lokalbefolkningen särskilt eftersom man flera gånger larmat dom lokala miljömyndigheterna om att allt inte stått rätt till.

– Hittills har man försökt bagatellisera effekterna av alla utsläpp, vi har fått känslan av att man velat lugna ned medborgarna säger en besviken Antti Lankinen vice ordförande för det lokala naturskyddsdistriktet till finländska YLE.

För det här var inte första gången utan tredje som samma bassäng läckte. Men den här gången kommer effekterna att bli märkbara. För många hundra miljoner liter avfallsvatten med tungmetaller har runnit ut i vattendragen vid gruvan.

På Finlands Miljöcentral säger man att det som skett är en av landets största miljöolyckor, och även om man ser att det brungula avfallsvattnet snabbt späds ut på sin väg genom det finländska landskapet så kommer det att ge stora effekter på vattendragen närmast gruvan. Resultat av mätningar som blev klara under kvällen igår visar att halterna av tungmetaller i vissa vattendrag är så höga att dom är giftiga för levande organismer.

-- Förmodligen kommer ekosystemen att förändras i de närmaste vattendragen och i värsta fall kan det bli fiskdöd, säger Seppo Rekolainen som är chef på sötvattenavdelningen på Finlands Miljöcentral.

Rekolainen visar på kartan hur avfallsvattnet har runnit både norrut och söderut från gruvan. Det är södra sidan som är värst drabbad. Så mycket som 900 kilo nickel har runnit ut där, dessutom uran och just nu analyserar man hur mycket kadmium det handlar om (en av de giftigaste tungmetallerna).

-- Kombinationen av de många olika tungmetallerna kan vara mycket allvarligare än effekten av de olika metallerna separat, säger Seppo Rekolianen och tillägger att det är svårt att förutse de långsiktiga effekterna.
-- Vi vet inte hur koncentrationen kommer att bli i de större sjöarna nedströms och om det ger allvarliga biologiska effekter. Det ser vi tidigast om några månader eller till sommaren.

Läckaget från gruvdammen i Talvivaara upptäcktes för tio dagar sedan, men det har tagit tid att hitta själva läckan, eller läckorna för det visade sig vara två. Och hittills har man inte hunnit laga dem helt. Men sedan i måndags har gruvbolaget lyckats leda avfallsvattnet till en nybyggd skyddsdamm.

Frågan är nu hur länge till gruvverksamheten kan stå stilla. Talvivaara-gruvan använder sig nämligen av biolakning - biologisk utvinning av metall, vilket gör att processen fortsätter av sig själv, vilket kan ge ytterligare utsläpp.

Igår lämnade gruvbolaget över utredningar som efterfrågats av myndigheterna och som ska ligga till grund för ett beslut om gruvan ska få köras igång igen. Kravet är att bolaget kan bevisa att det inte innebär någon fara för miljön att återuppta produktionen. Ett problem med det är att gruvbolaget inte vet vad som gjorde att bassängen började läcka. Och en polisutredning om miljöbrott har inletts.

I Talvivaara demonstrerar miljövänner och markägare tillsammans mot gruvan. Utsläppet anses inte vara direkt farligt för människor, men vattnet i sjöar och åar inom en radie på 7 kilometer från gruvområdet klassas som oanvändbart. Några av de mindre sjöarna är dessutom redan förorenade efter sulfatutsläpp från Talvivaara-gruvan. Som gått från att vara bygdens framtidhopp när den startade hösten 2008 till stora miljöbov.

– Det känns som om de drar undan mattan för oss som bor här vid stranden. Tomtpriserna går ned, miljön runt hemmet förstörs, vad ska vi erbjuda barnbarnen hur ska de bada här i sjön och vem kan fiska här? undrar Juha Mantsinen, en av markägarna i området nedströms från gruvan, till YLE.

Hur kan då miljöolycka på miljöolycka drabba just Talvivaara-gruvan? Ja, tillstånd gavs för snabbt och på för lösa grunder enligt kritikerna, bland andra nuvarande miljöminister Ville Niinistö från de Gröna. Den dåvarande miljöministern var från orten och senare visade det sig att hennes familjlemedlemmar tillhörde dem som hade köpt aktier i gruvan. De nya tekniska lösningarna som gruvan använder sig av har haft brister och kritik har riktats mot ledningens sätt att hantera miljö- och säkerhetsfrågor.

Nu har miljöminister Niinistö tillsatt en utredningsgrupp som ska titta närmare på hur de lokala myndigheterna egentligen har skött bevakningen av gruvan. Och statsminister Jyrki Katainen från Samlingspartiet vill utreda om lagen borde ses över. Samtidigt är statsministern orolig för att olyckan ska svärta ned hela gruvbranschen. En bransch som precis som i Sverige är på kraftig frammarsch och som många har stora förhoppningar på när det gäller landets tillväxt.

Seppo Rekolainen på Finlands Miljöcentral ser en ökning av de miljömässiga riskerna nu när gruvnäringen expanderar även om miljökraven är hårdare nu och de andra gruvorna som finns i Finland idag liksom dem som ska startas inte kommer att ha samma slags bassänger som Talvivaara, vilket minskar risken för läckage.

– Risken är mindre att en olycka som den i Talvivaara sker i en annan gruva. Men jag kan inte utesluta att det här inte kan hända igen. Säger Seppo Rekolainen på Finlands Miljöcentral.

Jenny Sanner Roosqvist för Klotet i Helsingfors
Jenny.roosqvist@sr.se