Gruvplanerna i Rönnbäcken

Forskare kritisk mot gruvplaner i Rönnbäcken

5:03 min

Gruvbolaget Nickel Mountains planer på att öppna nickelgruva i Rönnbäck söder om Tärnaby får skarp kritik från forskaren May-Britt Öhman.

– Gruvan ska placeras med miljöfarlig verksamhet nedströms Geimån och kommer ligga i ett relgeringsmagasin. Att kombinera gruvverksamhet med vattenkraftreglering är en stor fara, säger hon. 

Öhman forskar om dammar och dammsäkerhet vid Uppsala universitet. Hon är en av de som överklagat Nickel Mountains gruvplaner till regeringen. 

– En statlig utredning har konstaterat att dammsäkerheten är undermålig i Sverige.  Att placera en gruvdamm inom en existerande damm är för mig helt ofattbart, säger hon. 

Fredrik Bratt, vd på Nickel Mountain, säger att förutsättningarna kommer att utredas noggrant i nästa fas av arbetet. 

– Mark- och miljödomstolen bestämmer vilka krav och säkerheter det ska vara på dammsäkerhet och utformning. Jag är övertygade om att de kommer ta den här situationen i beaktande, säger han. 

Den senaste veckan har flera hundra miljoner liter avfallsvatten med tungmetaller läckt ut från Talvivaara-gruvan i östra Finland, vilket orsakat en stor miljökatastrof.

Kan något liknande hända här i Västerbotten om de här gruvplanerna blir verklighet? 

– Självklart. Det inträffar hela tiden dammras. Dammar läcker alltid vatten, säger  May-Britt Öhman.

– Dammolyckorna gör att kraven kommer bli ännu större vad gäller vårt projekt. Men vad gäller Talvivaara så går det inte att jämföra. Det är en helt annan geologi och de använder en helt annan teknik. Det är stora skillnader i det avseendet, säger Fredrik Bratt.  

Per-Gunnar Eriksson
per-gunnar.eriksson@sverigesradio.se
Olov Antonsson
olov.antonsson@sverigesradio.se