Region Skåne vill sälja skog

Den borgerliga majoriteten i Region Skåne vill sälja ut regionens natur- och skogsområden.
Det handlar om omkring 2.400 hektar till ett beräknat värde av 100 miljoner kronor. Det största område som majoriteten vill sälja är Fulltofta strax norr om Hörby. Därutöver gäller det bland annat områden vid Orup utanför Höör och i Blinkarp utanför Röstånga. Socialdemokraterna är upprörda över förslaget. Vice ordföranden i regionens miljö- och naturvårdsnämnd Gunnar Jönsson (s) skriver att de borgerliga försöker genomdriva försäljningen under kuppartade former. - Man återkommer i denna fråga trots att regionfullmäktige i oktober 2000 avslog ett liknande förslag. Frågan tas nu upp direkt i regionstyrelsen utan att miljö- och naturvårdsnämnden, som enligt reglementet förvaltar natur- och skogsområdena, har behandlat ärendet, skriver Gunnar Jönsson i ett pressmeddelande. Regionstyrelsen ska behandla frågan den 2 april.