Stora möjligheter att energisnåla

2:08 min

Det finns stora möjligheter att begränsa världens ökande energibehov genom att hushålla med energi, det skriver OECD:s energiorgan, IEA i sin årsrapport. Energiförbrukningen i världen skulle öka hälften så mycket om rätt åtgärder görs.

– Vi kommer inte behöva så mycket energi framöver och inte bygga stora nya kraftverk, om vi lyckas effektivisera såpass mycket att vi har mindre efterfrågan. Både i transporter, industrin, byggnader och så vidare, säger den svenska Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

IEA är ett fristående organ inom OECD som arbetar med energiresursfrågor. Årsrapporten, World Energy Outlook, skissar bland annat på hur stor världspotentialen är för att spara energi. Slutsatsen är att det är tekniskt möjligt att använda energi mycket mer effektivt och att detta lönar sig.

För transporter och inom industrin finns cirka 60 procents energibesparingar att hämta hem. För byggnader, hela 80 procent. Att det ändå går trögt att styra mot snålare energianvändning har flera skäl. Måns Nilsson som är forskningschef på Stockholm Environment Institute, ger ett exempel:

– Ett stort problem är att de ekonomiska nyttorna som effektiviseringar innebär, det vill säga att man sparar pengar på sikt, inte kommer tillhanda för dem som investerar. Ett exempel är i byggindustrin. Byggbolagen skulle kunna satsa på att bygga oerhört energieffektiva hus, som kostar lite mer, men sen anser de att de inte kan ta betalt fullt ut för de besparingarna

IEA skriver också att det med tiden blir både dyrare och svårare att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till två grader, som är den nivå som FN:s klimatpanel satt som gräns för att klara klimatmålen. I så fall bör 2/3 av jordens fossila bränslen stanna under marken, enligt IEA. Men allt mer fossila bränslen används och koldioxidutsläppen ökar. IEA beräknar att jordens medeltemperatur stiger med i snitt 3,6 grader, om inte energiförbrukningen begänsas radikalt.

Samtidigt gynnades förra året de fossila bränslena med subventioner på 523 miljarder dollar - en ökning på ett år med 30 procent. Förnybar energi fick en sjättedel så mycket i stöd.