Gävle

Internationell workshop i Gävle ska rädda liv

1:46 min

Tio forskare från Ghana, Bangladesh, Sydafrika och Uganda deltar i dagarna i en workshop vid Högskolan i Gävle. Workshopen syftar till att göra en medicin mot uttorkning och diarré hos barn mer tillgänglig i utvecklingsländer.

– Våra barn dör, de dör av sjukdomar som lätt går att förhindra, berättar Kodjo Senah, professor i medicinsk antropologi vid Ghanas universitet.

Workshopen han deltar i handlar om en så kallad socker-saltlösning, en billig och enkel medicin mot uttorkning och diarréer hos barn.

Få använder medicinen
Men medicinen används inte i många utvecklingsländer, något som Olov Dahlin, universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle, hoppas att dagens workshop kan ändra på.

– Vi ser vår roll i det hela, från ett forskningsperspektiv, att lyfta frågan för det här är en innovation som funnits i flera tiotal år och som har haft stor betydlese, men vi ser att det fortfarande är flera miljoner barn som dör varje år på grund av uttorkning, så det finns en insats att göra och vi vill försöka bidra, säger Olov Dahlin.

Används inte av flera skäl
Kodjo Senah och Olov Dahlin menar att det finns flera skäl till att medicinen inte används i utvecklingsländer. Bland annat för att det finns få ekonomiska incitament att leverera medicinen till fattiga länder, och det verkar också vara en kulturell fråga. Kodjo Senah menar att många i Ghana inte ser socker-saltlösningen som en riktig medicin, något han hoppas att dagens workshop kan råda bot på.

– Genom denna workshop hoppas jag att vi kan upprätta en strategi för att få folk att använda denna medicin, säger Kodjo Senah.