Energisparande renoveringar skapar lokala jobb

1:58 min

EU:s ekonomiska kris kan vara en drivkraft för klimatåtgärder och inte ett hinder. Det säger EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard, på besök i Stockholm i dag. Klimatåtgärder som handlar om energisparande och om lokala arbetstillfällen är några exempel hon tror mycket på.

När EU-kommissionen bedömde vilka sektorer där arbetstillfällen skulle kunna skapas, så var miljösektorn en. Och det är jobb som inte kan flyttas hursomhelst, säger Connie Hedegaard.

– Om man till exexmpel gör energirenovering, renoverar byggnader, så skapas ett slags jobb som inte kan exporteras till Kina. Det skapar lokala jobb.

Hon anser också att energisparande renoveringar – förutom att skapa lokala jobb – också bidrar de till att få ned kostnaderna för oljeimporten.

– Vi ska tänka mycket mer hur vi ska göra saker som skapar både tillväxt och arbete. Och där tror jag att till exempel energieffektivisering är det bästa vi kan göra. Samtidigt får vi ned kostnaderna för oljeimporten.

Om knappt två veckor inleder FN sin årliga klimatkonferens i Doha i Qatar. En av knäckfrågorna är hur rika länder ska skjuta till utlovade pengar till utvecklingsländer som behöver stärka sitt skydd mot extrema väder- och klimatförändringar.

Efter 2013 finns ingen finansiering klar. Länder som dras med egna ekonomiska svårigheter är mindre beredda att skjuta till pengar.

Connie Hedegaard säger att pengarna ska komma från fortsatt utsläppshandel, och att transportsektorn bör få betala för sina utsläpp.

– Vi har också föreslagit att man ska se på emissioner från flyg och fartyg.