Timrå

Elevflykt från Timrås krisande skolor

4:16 min

Skolorna i Timrå är i kris. Flera olika rankningar visar att Timrås skolor ligger mycket illa till. Och redan skickar föräldrar sina barn till andra kommuner. 100 barn går i skolor utanför kommungränsen


En som funderat mycket på läget i skolorna är Michael Molinder som sitter med i föräldrarådet i Söråker skola, där han har barn i första klass.

– Det är bara att vara konkret. Vi är våra barn närmast. Vi gör allt för att de ska ha det så bra som möjligt i skolan. Ser man en fortsatt trend så här får man ju fundera på om man ska flytta på honom till en annan skola. Det är i allafall min åsikt, säger han.

Timrå kommun har satt upp målet att kommunens skolor ska vara topp tre i Norrland 2015. På två år ska alltså kommunen gå från att vara en av Sveriges allra sämsta skolkommuner, om man ska tro den offentliga statistik som finns, till att ha den bästa skolan i Norrland.

Men siffrorna för Timrå kommun ser allt annat än bra ut. Förra året hade bara sex av tio elever godkända betyg i alla ämnen när dom gick ut nian, sämst i Sverige enligt Skolverkets statistik.

Samma år var dryg 77 procent av eleverna behöriga till gymnasiet, motsvarande siffra för riket var 87 procent.

På hundra elever i Timrå gick det 6,6 lärare förra året. Det är en minskning från 2010 - då det gick 7,5 lärare på hundra elever. Det är betydligt lägre än riksgenomsnittet på drygt 8 lärare per hundra elever.

De här siffrorna har använts i kommunens egen nulägesbeskrivning av skolan, som presenterades i april i år.

Där slås det fast att skolan har allvarliga problem:

"Timrå skolconcern brister i sin förmåga att skapa och leverera värde för eleverna. Det finns behov en genomgripande förändring i organisationen, en beteendeförändring"

Nulägesbeskrivningen konstaterar också att skolan i Timrå hade den lägsta kostnaden per elev i hela Norrland 2010, alltså den skola som ska vara topp tre i Norrland 2015.

– Sjunker målen ändå mer och om man inte gör nånting åt det, då vet man ju inte vad man kommer att göra. Det känns bra att vara i Timår och man vill gärna vara kvar i skolan där. Men vi vill ju se att det händer någonting, säger Michael Molinder.

En del föräldrar har redan gett upp. Sedan 2008 har antalet elever i grundskoleåldern som väljer skola utanför Timrå kommun tredubblatsen "snabb och kraftig" ökning enligt kommunens nulägesbeskrivning.

Förra läsåret gick 100 grundskoleelever skrivna i Timrå i skola utanför kommunen. Det är nästan lika många barn som i Laggarbergs skola.

Och för att ytterliggare lägga sten på bördan landade uppgifter från organisationen föräldralliansen där Timrå kommun prenumererar på sistaplatsen i rankningen av Sveriges skolkommuner. Sammantaget sämst sju år i rad i en rankning som bland annat bygger på hur många elever som klarar målen, och hur många lärare det finns i skolan.

Till det kommer lärarfackens huvudskyddsombud, som kräver förbättringar dels på Älvstrandens förskola, där personalen har mycket svårt att leva upp till läroplanen på grund av för hög arbetsbelastning och dels från Söråkers skola - - där flera scheman bryter mot arbetstidslagen och många säger att dom inte hinner med lunch.

Problemen i Söråker beror delvis på resursbrist - - det säger skolans rektor, Fredrik Hammarström:

– Det är en del. Sen kan vi jobba med organisationen också och förändrar hur vi jobbar. Men jag brukar titta på min skola och flytta den två mil norrut till Härnösands kommun. Det skulle innebära sex extra lärartjänster, och det tror jag skulle innebära mycket, både för elever med särskilda behov, men också för dom elever som ligger långt fram, att dom också ska utmanas på rätt sätt, säger han