Bergkvarabuss i hovrätten

Idag avslutades rättegången i Göta hovrätt mot Bergkvarabuss och sex av företagets chaufförer. Åtalet gällde brott mot bestämmelser om kör och vilotider. Chaufförerna riskerar böter för att ha brutit mot reglerna för rast, dygnsvila och körtider vid olika tillfällen. Företaget Bergkvarabuss som friades helt i tingsrätten riskerar 500 000 kronor i företagsbot för att inte ha kontrollerat att chaufförerna inte bröt mot lagen när de var ute och körde.
Hovrättens dom kommer att meddelas den 24 april.