Ökning av dna-tester gällande anhöriginvandring

2:08 min

Efter Migrationsöverdomstolens dom, som gör det lättare för somalier att återförenas med familjemedlemmar i Sverige med hjälp av dna, är trycket på Rättsmedicinalverket nu stort.

Hittills i år har mellan sex och sju tusen analyser gjorts och ökningen är markant, enligt verket. Flera personer har anställts för att klara provinflödet. I 95 procent av fallen passar familjerna ihop visar analyserna.

– Vi har fått ett stort antal prover för dna-analys. Ökningen är markant, sedan i slutet av våren. Vi har fått nyanställa för att möta provinflödet, säger Kerstin Montelius, genetiker på Rättsmedicinalverket.

I korridorerna här ligger tomma kartonger och förpackningsmaterial från maskiner som just nu håller på att installeras för att användas vid dna-analyser. Vi kikar in i rummen genom ett fönster.

– För att dna-proverna ska hanteras så säkert som möjligt är det slutna rum, så hit får bara den som gör analyserna gå in, säger Kerstin Montelius.

Tidigare har det varit svårt för somailer i Sverige som vill återförenas med sina familjer eftersom id-handlingar underkänts. Men efter en dom i Migrationsöverdomstolen i början av året är det nu möjligt att återförenas med hjälp av dna.

 – Det är spännande att vi får vara med i den här processen. Jag tror de kommer från en oerhört svår situation och vill att detta är en möjlighet för dem att återförenas som familj, säger Kerstin Montelius.

Hittills i år har mellan sex och sju tusen analyser gjorts och innan året är slut räknar man med att göra runt 10 000. Framförallt handlar det om personer från Somalia, men också från Afghanistan.

Den som fått asyl i Sverige får lämna dna-prov och resten av familjen utomlands går till någon av Sveriges ambassader och proverna skickas sedan hit.

 – Är det någon som inte passar ihop ser vi det direkt. I 95 procent av fallen så passar familjen ihop som en familj och i fem procent ser att det är någon som inte passar in, säger Kerstin Montelius.

Alla analyser görs två gånger för att undvika fel och träffsäkerheten är hela 99,99 procent. Och många hör av sig hit för att följa processen.

 – De ringer och undrar om ärendet är färdigt, det händer varje dag. Många är väldigt ivriga för att få det färdigt, säger Kerstin Montelius.