Valdemarsvik

Fortsatt höga gifthalter i Gusum

4:45 min

Det är fortfarande klart olämpligt att äta svamp, bär och potatis som plockats och odlats i Gusum. Halterna av tungmetaller och PCB efter det gamla bruket är fortfarande höga.   

De fortsatt förhöjda värdena framgår av en ny forskningsrapport gjord av Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping.

Den senaste kartläggningen av utsläpp från Gusum gamla bruk presenterades 2006. Nu kommer en ny gjord av Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping.

Biologerna har uppmätt fortsatt höga halter av kadmium i vegetabilier. Sallad odlad i Gusum samhälle ligger nära gränsvärdet för lämplig föda. På svamp plockad vid vattentornet uppmättes mycket höga gifthalter, en 20 gånger högre kadmiumhalt jämfört med provtagningen 2006.

– Gusumborna bör plocka svamp längre bort från Gusum samhälle, säger Ingela Helmfrid, biolog på Arbets- och miljömedicin. Forskarna vill inte precisera exakt hur långt från bruket man ska bege sig för att kunna plocka "giftfritt".

– Man får använda sitt sunda förnuft. Gusumborna ser ju var naturen ser frisk och grön ut. Säger vi att man ska gå till exempel två kilometer bort från samhället så är det någon som plockar svamp med tungmetall 2,1 kilometer bort, likadant om vi skulle säga tre kilometer, säger Ingela Helmfrid.

Även fisk har undersökts och den visade sig ha en halt av kvicksilver som är över EU:s gränsvärde. Fisk fångad nedströms Gräsdalenanläggningen och vidare genom vattensystemet till sjön Byngaren uppvisade också förhöjda värden av miljögiftet PC, men här överskreds inte gränsvärdet för försäljning.

Fisken är ätbar om man följer Livsmedelsverkets rekommendationer, det vill säga högst ett par gånger i månaden och ett par gånger om året för barn och fertila kvinnor.

Till skillnad från den sex år gamla undersökningen har man nu jämfört både tvättade och otvättade vegetabilier, men det har inte visat på någon skillnad när det gäller mängden skadliga tungmetaller.

– Det är ändå bra att skölja av bär. Det kan damma upp från jorden, till exempel om djur bökat intill växterna, säger Ingela Helmfrid.

Potatis går bra att odla även i Gusum, om man gör på rätt sätt.

– Odlar man i en kragpall med kontrollerad jord så är det ingen fara, säger Ingela Helmfrid.

Den nya kartläggningen baseras på prov tagna år 2010 från bär, svamp, sallad, potatis och fisk och kommer att presenteras för lokalbefolkningen i sin helhet den sjätte december.

En sanering av det gamla bruksområdet ska enligt en tidigare beräkning kosta 68 miljoner kronor. Av denna kostnad ska Valdemarsviks kommun stå för tre miljoner kronor och staten för återstoden. Saneringen av bruksområdet beräknas påbörjas under 2014.