Länet får stöd till glesbygden

Jönköpings län får 600.000 kronor av regeringen för att upprätthålla kommersiell service i glesbygden. Pengarna går till länsstyrelsen och ska finansiera insatser för att stoppa utarmningen av glesbygden, förra året las 3 procent av dagligvarubutikerna ner där. Totalt avsätter regeringen 20 miljoner kronor för hela landet. Pengarna är en del av den nya regionala utvecklingspolitiken som riksdagen beslutat om.