Testa din journalistetik!

När nuvarande pressombudsmannen Ola Sigvardsson var chefredaktör för Östgötacorrespondenten plitade han ihop ett etiktest till sina journalister.

Frågorna ledde till långa diskussioner på redaktionen om rätt och fel. Det finns inget facit för det här testet. Var gränserna går beror på hur man tolkar.

Hur tänker du själv? Gå igenom frågorna så får du se! Testet hittar du här:

 

 

Gör testet - och berätta gärna i kommentarerna hur du själv svarar och vad du tänker om frågorna! 

FRÅGA 1

Ett presskort är en identitetshandling som visar att innehavaren är en professionell journalist. Journalister kan till exempel använda det för att övertyga tveksamma intervjupersoner om att de faktiskt är journalister. Men det ger också reportrar möjlighet att komma in på pressträffar där det råder hög säkerhet, till exempel i Rosenbad.

Presskortet kan också användas för att få gratis inträde, till exempel museer, Skansen och Gröna Lund.

Är det OK att använda presskortet som inträde?

 1. Ja, om institutionen ifråga tycker att det är OK.
 2. Ja, om institutionen berör ens bevakningsområde.
 3. Nej, aldrig.

FRÅGA 2

I vissa fall erbjuds innehavare av presskort rabatt. Det kan handla om butiker, reseföretag eller till exempel valutaväxlingsföretag.

Är det rätt av journalister att visa presskortet för att få tillgodogöra sig en sådan rabatt?

 1. Ja.
 2. Ja, om det inte gäller ett område som journalisten själv har ansvar för att bevaka.
 3. Ja, om rabatten är framförhandlad av journalistens eget företag eller av den som givit ut identitetskortet.
 4. Nej.

FRÅGA 3

I en journalists arbete ingår ibland att resa, längre eller kortare sträckor.

Är det OK för en journalist att ta med sig någon ur familjen eller bekantskapskretsen på en tjänsteresa?

 1. Ja.
 2. Ja, om det är en person som kan tillföra något till uppdraget.
 3. Ja, om personen betalar själv för alla extra kostnader.
 4. Ja, om det är ens barn och man inte kan ordna tillsyn på annat sätt.
 5. Nej, det är fel att blanda tjänsteuppdrag med privatliv.

FRÅGA 4

Många journalister har som uppgift att referera eller recensera offentliga arrangemang, det kan till exempel handla om kultur, nöjen eller sport.

Är det OK att ta med någon ur familjen eller bekantskapskretsen när man ska recensera en konsert eller till exempel referera en fotbollsmatch?

 1. Ja, om det finns extra pressbiljetter.
 2. Ja, om de betalar själva.
 3. Ja, om de bokar och betalar själva.
 4. Nej, det är fel att blanda tjänsteuppdrag med privatliv.

FRÅGA 5

Det finns en rad föreningar i samhället som inte är öppna för alla. De kan vara enkönade eller avsedda som nätverk för samhällets ledande personer. Rotary, Lions, Frimurarna och andra ordensällskap är exempel på detta.

Kan en journalist vara medlem i en sådan förening? 

 1. Ja, det råder föreningsfrihet i Sverige.
 2. Ja, men det kan få konsekvenser för vilka jobb man kan göra.
 3. Ja, om föreningens syfte är välgörenhet, som Lions.
 4. Ja, om man inte tar ledande uppdrag i organisationen, till exempel att sitta i styrelsen.
 5. Nej, det är olämpligt för en journalist att sätta sin trovärdighet på spel genom att vara med i en sådan organisation.

FRÅGA 6

Det finns naturligtvis en rad föreningar som inte är lika laddade som de i fråga 5, som till exempel idrotts- och hembygdsföreningar. I dessa behöver vi inte ens diskutera medlemskapets lämplighet. Men frågan är hur vi ställer oss till att journalister tar ledande uppdrag?

Kan en sportjournalist sitta i styrelsen för en sportorganisation på orten? 

 1. Ja.
 2. Nej.

FRÅGA 7

Ibland lånar vi in prylar för fotografering eller test.

Är det OK för en journalist att behålla de begagnade prylarna om företaget som lånat ut dem inte vill ha tillbaka dem.

 1. Ja, om det är inte är för dyra föremål.
 2. Nej, de ska alltid återlämnas.
 3. Nej, de ska lämnas till avdelningschefen som får avgöra hur de ska hanteras.

FRÅGA 8

Ibland kan någon test/fotopryl vara just en sådan sak som en journalist själv är på jakt efter.

Är det OK att ringa företaget och fråga om man får köpa det begagnade föremålet för ett bra pris?

 1. Ja, om man betalar vad de begär är det OK.
 2. Nej.

FRÅGA 9

Det finns tidningar som uppmanar sina ekonomijournalister att äga aktier eftersom det gör en engagerad i jobbet. Andra säger nej.

Är det OK att en ekonomijournalist äger aktier?

 1. Ja.
 2. Ja, om de är placerade i fonder.
 3. Ja, om man inte skriver om det bolag man äger aktier i.
 4. Nej.

FRÅGA 10

I samband med reportage – och jul! – är det vanligt att journalister erbjuds gåvor av olika slag.

Är det OK för en journalist att ta emot gåvor i jobbet?

 1. Ja, om de är symboliska, med ett mycket lågt värde.
 2. Nej.

FRÅGA 11

Middagar och annat organiserat umgänge bjuder gärna makthavare in journalister till.

Är det OK för en journalist att gå på middagsbjudningar när till exempel kommunalrådet inviterar?

 1. Ja, man kan få reda på intressanta saker att skriva, som man annars inte fått vetskap om.
 2. Nej, journalister bör inte låta sig bjudas.