Yrkesskola planeras i Eskilstuna

Det kan bli en regional yrkeshögskola i Eskilstuna i samarbete med Västerås stad och Mälardalens högskola.
Det framgår av ett förslag till arbetsmarknadsnämnden i Eskilstuna. Skolan ska, enligt förslaget, erbjuda eftergymnasial yrkesutbildning och intagningen ska ske på både formella meriter som betyg och informella meriter som livs- och yrkeserfarenhet. Det är kristdemokraternas gruppledare Alf Karlman som ligger bakom förslaget. Han menar att det idag inte finns någon naturlig utbildningsväg för dom som vill ha mer kunskaper inom de praktiska yrkena.