Lillerud blir friskola

Naturbruksgymnasiet Lillerud blir friskola, tre anställda vid gymnasiet tar över verksamheten - under förutsättning att Skolverket ger sitt godkännande.
Enligt planerna ska Lillerud drivas som friskola från och med den första juli 2003. De tre anställda ska genom sitt bolag köpa verksamheten och driva den vidare i samma omfattning och inriktning som idag, den totala kostnaden uppgår till närmare 16 miljoner kronor. Förhandlingar om ny huvudman för Lillerud har pågått en längre tid, sedan Landstinget beslutade att inte längre bedriva naturbruksutbildning vid Lillerud och Södra Viken.