Aktivitetsgarantin hjälper

Nio av tio arbetsförmedlare i landet tycker att aktivitetsgarantin är en bra metod och att den hjälper de långtidsarbetslösa till arbete, eller studier.
Det, trots tidigare kritik mot metoden, enligt en enkät från näringsdepartementet. Arbetsförmedlaren Tone Sandöy Norelius i Eskilstuna säger att många inte skulle ha klarat att komma ut på arbetsmarknaden på egen hand. Men hälften av de arbetsförmedlare som tillfrågats anser att det har varit svårt att veta hur verksamheten inom aktivitetsgarantin ska utformas i praktiken.