Vättern

Fritidsfiskarna tar upp mest

Fritidsfiskarna fångar betydligt mer fisk i Vättern än vad yrkesfiskarna gör. Det visar en undersökning som länsstyrelsen genomfört och som presenterades i veckan.

Studien visar också att bestånden av öring och röding ökat, medan fångsterna av lax, abborre och harr har minskat.

Undersökningen bestod dels i en enkätdel rörande fritidsfisket i Vättern 2010, och dels en fältundersökning av fiskeansträngningen under samma år. Resultatet av undersökningen är en viktig del i att kunna bedöma Vätterns fiskebestånd, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Yrkesfisket fångar emellertid fortfarande betydligt mer kräftor. Fritidsfiskets totala uttag av kräftor i Vättern 2010 uppgick till cirka 26 ton. Yrkesfiskets fångster samma år uppgick till cirka 95 ton.