BORÅS

Gifter kan finnas nära vattentäkt

1:25 min

Länsstyrelsen ska undersöka om det kan finnas gifter i marken intill Borås färskvattentäkt Öresjö. Detta sedan Naturvårdsverket graderat upp föroreningsriskerna efter gamla handelsträdgårdar.

På nittonhundratalet bedrev Skogsryds Handelsträdgård sin verksamhet vid Öresjös södra ände, säger Love Bojén på länsstyrelsens miljöskyddsenhet, och där kan det ha använts giftiga bekämpningsmedel.

– DDT kan var en sådan.

Länsstyrelsens intresse är ännu så länge bara teoretiskt. Man vet inte om det finns några gifter från den gamla handelsträdgården. Undersökningen är än så länge bara en del av ett arbete som går ut på att identifiera, klassifiera och riskklassa alla tänkbara platser som kan vara potentiellt förorenade.

– I ett första steg har man identifierat dessa platser och i nästa steg ska de undersökas om de är förorenade och i vilken grad .

På den marken där Skogsryds handelsträdgård fanns mellan 1928 och 1998 kommer det så småningom att tas markprover,

i synnerhet som marken ligger intill Öresjö. De gamla handelsträdgårdarna använde fram till mitten av 70-talet medel som idag är helt otänkbara, som DDT. Men vanliga oljeutsläpp från växthusens värmepannor kan också tänkas.

Men många andra nu nedlagda industrier är betydligt större hot mot miljön och ska undersökas först. Skogsryds handelsträdgård får vänta, säger Love Bojén.

– I och med att den fått riskklass två så har den inte högst prioritering.