Miljö

Jorden på väg mot dramatisk uppvärmning

1:45 min

Världen går just nu mot en temperaturhöjning på fyra grader, alltså dubbelt så mycket som det mål som lades fast på klimatmötet i Köpenhamn för två år sedan. Och det riskerar att leda till oöverblickbara konsekvenser, enligt en rapport från Världsbanken som kom i dag. Miljöministern Lena Ek tar hotet på stort allvar.

Koldioxidutsläppen har fortsatt att öka varje år, och det som nu håller på att hända är mycket allvarligt, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

– En uppvärmning på fyra grader Celsius har vi inte upplevt på jorden de senaste 20 miljoner åren, så det är en oerhört dramatisk förändring av livsvillkoren.

– Då talar vi inte om en framtid som är farlig för mänskligheten, utan om en framtid som är katastrofal för mänskligheten, säger Johan Rockström.

Två graders uppvärmning av klimatet är vad forskare sagt är möjligt att klara av, och det är också det tak som politiker från hela världen enades om vid klimatmötet i Köpenhamn 2009.

Men nu ser det i stället ut som att vi i motorvägsfart är på väg mot fyra graders uppvärmning, enligt en rapport från Världsbanken och ett ansett tyskt klimatforskningsinstitut.

Och en fyra grader varmare jord leder enligt forskningen till mycket allvarliga, eller rent katastrofala konsekvenser, med kraftigt stigande havsnivåer, översvämningar och inte minst värmeböljor, som kommer att kräva många människors liv, säger professor Johan Rockström.

– Får vi den typ av extrema värmeböljor som en fyragraders-värld skulle orsaka, så blir det katastrofala effekter med tiotusentals döda. Kom ihåg att värmeböljan i Europa 2003 är den största miljökatastrofen i Europa i modern tid, uppemot 50 000 människor dog redan då, säger professor Johan Rockström.

"Det är min förhoppning att rapporten ska chocka oss så att vi agerar", skriver Världsbankens chef, Jim Yong Kim i förordet.

Nästa vecka inleds ett nytt klimatmöte i FN:s regi, den här gången i Doha i Quatar. Men förhoppningarna om resultat är inte högt ställda, enligt Rockström.

– Det finns inga stora förväntningar på att Doha blir ett stort genombrott, men det finns fortfarande skäl att stödja FN-processen, även om den går alldeles för långsamt, Johan Rockström på Stockholms Universitet.

Miljöminister Lena Ek tar den väntade miljökatastrofen på stort allvar och säger att det finns mycket att göra:

– Vi kan inte ha klimatfrågan som projektarbete. Klimatfrågan måste in i varje aspekt av samhället. Problemet är att alla inte ser i en finanskris att de investeringar som vi gör nu måste vara "win win win"-situationer. Det måste klara klimatet, det måste klara jobben, vi måste se till att vi har en tillväxt så det finns pengar för att fgöra de här insatserna som behövs. Både i den industrialiserade världen och i den fattiga världen.

Svenska myndigheter arbetar redan med det katastrofperspektivet och är väl medvetna om problemet, säger Sten Bergström, professor på SMHI.

– Vi gör mycket klimatanpassningsförändringar i Sverige nu, tittar vi på nya Slussen i Stockholm till exempel så har vi antagit det här pessimistiska scenariot och har rent kallt räknat med att vi ska komma upp i de här temperaturerna.

Vad räknar man med för konsekvenser i Sverige?

– Risk för skyfall är ganska viktigt faktiskt, liknande det som hände i Köpenhamn förra året, det kan ju få stora konsekvenser. Och sedan på lång sikt att havet stiger och det har ju redan börjat stiga snabbare än på 1900-talet och det är väl kanske de huvudingredienserna vi har.