Nej till omstritt kraftverk

Det blir inget nytt vattenkraftverk vid Svartåhyttan i Filipstad, enligt en dom i Miljööverdomstolen.
Det är Olof von Kogerers kraftverksprojekt som behandlats av domstolen, som nu slår fast en utbyggnad av ett minikraftverk skulle strida mot syftet med naturvårdsområdet, Brattforsheden har utpekats som område av riksintresse för naturvård. Turerna runt kraftverksbygget har varit många och och senast fick Olof von Kogerer rätt i miljödomstolen, ett beslut som överklagades av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.