Vi måste ändra vårt beteende för miljöns skull

1:40 min

Koldioxidutsläppen har fortsatt att öka varje år och vi är påväg mot en temperaturhöjning på fyra grader, om detta rapporterar Ekot idag. Att något måste göras är de flesta överrens om. Men vad och hur?

Kalle Bonnedahl har de senaste åren forskat om klimatanpassning i livsmedelssektorn och skrivit boken "Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens". Han säger att vi måste förändra vårt levnadssätt och dra ner på konsumtionen.