Skissernas Museum byggs om

Idag av regeringen klartecken till Statens Fastighetsverket att bygga om och till Skissernas museum i Lund.
Kostnaderna för bygget beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor. Tillbyggnaden omfattar två plan ovan mark och ett plan under mark och innebär bland annat att lokalerna handikappanpassas och att nya ventilations- och elsystem byggs.