FALUN

Stuprör i Bjursås orsakar miljöproblem

1:25 min

Avloppsreningsverket utanför Bjurås tvingas släppa ut orenat vatten för att alldeles för mycket grund- och regnvatten kommer in i ledningarna. Vi får in vatten i våra avloppsledningar som egentligen inte skulle behöva renas, säger Andreas Löfgren, vid Falu Energi & Vatten.

Problemet är så stort att Falu Energi & Vatten nu tar reda på hur många av bybornas stuprör som är direkt anslutna till avloppssystemet i Bjursås, och de har redan hittat kunder som har sina stuprör kopplade till avloppssystemet.

– Vi har funnit att en hel del stuprör och takytor avvattnas mot vårt avloppsnät och det har vi förstått efter att vattenflödet ökar snabbt när det regnar, säger Andreas Löfgren.


Bekymmer för energianvändningen
När vatten och avloppsnäten byggdes ut i Sverige under 50- och 60-talen tyckte man att det var en lämplig lösning att koppla allting till avloppsnätet.

Idag ser man problemen och försöker separera dagvatten från avloppsvatten.

– Detta är inte unikt för Bjurås, Falun eller Dalarna säger Andreas Löfgren.

Även om inte grundvattentäkter eller dricksvattnet påverkas så gör naturen det. När orenat vatten släpps ut direkt i naturen så ökar bland annat fosforutsläppen vid Ärtsjön, som riskerar att övergödas. Dessutom blir inte vattenreningen särskilt effektiv.

– Det är ett bekymmer för energianvändningen, eftersom vi tvingas pumpa ut stora mängder vatten som vi egentligen inte skulle behöva pumpa, säger Andreas Löfgren.


Koppla om stuprören
Så Falu energi vill få stopp på att vatten läcker in i ledningarna och till reningsgverket.

De kunder i Bjursås som har sina stuprör direkt kopplade till avloppssystemet uppmanas att koppla om stuprören och leda ut vattnet på marken. Än så länge är det upp till kundernas goda vilja.

Stuprörsinventeringen ska vara klar nästa år.

Och resultatet blir en del i att förbättra avloppet i den del av kommunen där även reningsverken i Sågmyra och Grycksbo ingår.