Hur blir diamanter till - och var ska man leta?

Ordet diamant kommer från grekiskans adamas, som betyder den oövervinnerliga. Och det är ju ett passande namn för världens hårdaste mineral!

Diamant är det hårdaste materialet som finns naturligt i naturen. Diamanten är faktiskt en sorts kol som har pressats ihop under högt tryck och vid hög temperatur. Men det går inte att skapa dem i en hemmagjord maskin som den som Vithuvud byggt.

De allra flesta diamanter hittar man idag i djupa gruvor i Afrika, till exempel i Sydafrika, Zaire och Angola. Diamanterna bildades djupt ner i jordens inre (ungefär 15-20 mil ner i marken) för flera miljarder år sedan. De består av rent kol, som kristalliserats under extremt högt tryck och värme i en lava som består av bergarten kimberlit.

Lavafloden har sedan oändligt sakta pressat upp diamanterna genom vindlande sprickor som går från jordens inre hela vägen upp till jordytan. När lavan kom närmare den svala jordskorpan, svalnade den och blev till berg igen - till kimberlit. Och inuti kimberlitbergen finns diamanterna inkapslade i mörkret, tålmodigt väntande på att någon ska hitta dem!

Där man hittar kimberlit kan man alltså vara ganska säker på att också hitta diamanter. Men trots att man vet var det är man ska leta, så är naturliga diamanter av god kvalitet fortfarande ovanliga, och det krävs mycket slit för att hitta dem. Det är ett smutsigt, farligt och tungt arbete, som framförallt utförs av fattiga människor i tredje världen.

Förr i tiden kunde man faktiskt hitta diamanter på vissa stränder i Afrika. Det är ganska ovanligt nuförtiden.

Det har också hänt att diamanter har hittats i Sverige, till exempel på Alnön och i Lappland. Men bara små diamanter och inte så många.

Diamanter kan även skapas vid meteoritnedslag. Om en meteorit slår ner på jorden kan det bli så varmt och högt tryck att det bildas mikrodiamanter.