SAS-avtalen trotsar den svenska modellen

2:33 min

Gårdagens uppgörelse mellan facken och SAS med försämrade anställningsvillkor är mycket ovanlig på svensk arbetsmarknad.

En oroande effekt, enligt Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson Jennie Nilsson, kan vara att förhandlingsmodellen där de anställda ställs inför snabba ultimatum, sprider sig.

Men om man tror att förhandlingarna i det här fallet hade kunnat ta längre tid, förstår man sig inte på flygbranschen, menar finansmarknadsminister Peter Norman. 

– Det blir så i flygbolag, i och med att flygbolagens främsta finansieringskälla är köp av biljetter och när man sätter i gång sådana här förhandlingar då upphör nästan biljettförsäljningen. Och då blir det kort om tid, säger han.

För kritiken som yttrats mot förhandlingsprocessen det är ju just att det varit väldigt kort tid och att man gått i från den svenska modellen. Hur ser du på det?

– Jag har förståelse för att man tycker att det är kort om tid. Det kanske beror på att man inte riktigt förstår hur ett flygbolag fungerar och är finansierat, säger Peter Norman.

Inom svensk fackföreningsrörelse har det i veckan talats om SAS-förhandlingar som mycket ovanliga på svensk arbetsmarknad och något av en vattendelare. Och man frågar sig om det kan komma att påverka hela den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson, Jennie Nilsson, tycker det är bra att avtalen är i hamn, men hon är samtidigt orolig för att modellen med snabba ultimatum kan sprida sig.

– Ja det finns skäl att vara bekymrad för det. Men det är en större fråga än det här. Politikens roll är ju inte att lägga sig i det man förhandlar vid förhandlingsbordet det är ju att se till att man har och ger parterna på arbetsmarknaden likvärdiga förutsättningar. Och där har vi ju varit väldigt kritiska till ett antal försämringar som har gjorts för framför allt de fackliga organisationerna, säger Jennie Nilsson.

Kritiken från fackligt håll har även varit att svenska staten som största ägare i SAS borde visa bättre ledarskap för den svenska modellen, med mer tid åt förhandlingarna.

Så här sa till exempel Tjänstemännens Centralorganisation, TCO:s, ordförande Eva Nordmark i Ekot i går:

– Man har ställt ultimatum och under väldigt hård tidspress förväntat sig att facken bara ska gå med på den plan som ligger, och det tillhör inte den svenska traditionen att bete sig på det sättet.

Finansmarknadsminister Peter Norman menar att situationen med SAS varit unik.

– Det här är en speciell omständighet tror jag, men det är så här vi använder processen på svensk arbetsmarknad, det är parterna som ska förhandla fram ett eventuellt avtal. Och återigen alternativet hade varit en konkurs med stora effekter

Så för staten är det okej att sänka löner i det här fallet?

– Jag vill inte recensera, jag kan bara konstatera att alternativet det var en stor arbetslöshet och ett besvärligt läge för inrikestrafiken i Sverige, säger Peter Norman.