Lantbrukare kräver kompensation

Lantbrukarnas Riksförbund Region Sydost är nu klara med den inventering av skördeskador som man inledde med anledning av det kraftiga regnet i augusti förra året.
Enligt en enkätundersökning var nästan var femte lantbrukare i sydostregionen drabbad av sämre skörd på grund av regnet. I en framställan till regeringen ber man därför om kompensation till dom drabbade jordbrukarna.