Studio Ett tisdagen den 20 november

Jämställdheten inom näringslivet

17 min

Det här är Sandviks vd Olof Faxander. Sandvik och nio andra svenska storföretag har bestämt sig för att få in fler kvinnor på ledande positioner. Enligt honom är det viktigt för företagens konkurrenskraft. I ett nytt projekt vill företagen ta reda på varför det ser ut som det gör.

I en debattartikel i Dagens Industri skriver representanter för de tio företagen att "andelen kvinnor i företagsledningar i börsnoterade företag i Sverige är 16 procent. Alla är överens om att det är en oacceptabelt låg siffra av flera skäl. För oss handlar det inte minst om lönsamhet och konkurrenskraft". De skriver också att "vår metod är att engagera kvinnorna i våra organisationer som experter. Vi vill arbeta konkret, handfast och tydligt och inte fastna i teoretiska diskussioner". Hör Sandviks vd Olof Faxander, Anna Wahl, professor i Genus, organisation och ledning KTH och Anette Segercrantz, nordisk HR-direktör Storebrand-SPP. 16-timmen.

Dagens fråga: Är det först när höga vd:ar sätter ner foten och vill ändra på sakernas tillstånd som det händer nåt med den bristande jämställdheten inom näringslivet?