Ny vändning om gymnastiksal

Beslutet att upphäva byggnadsminnet för Fryxellska skolans gymnastiksal i Västerås, tycks vara det slutgiltiga beslutet. Riksantikvarieämbetet drar tillbaka sitt överklagande av länsstyrelsens beslut om upphäva byggnadsminnesförklaringen, och därmed finns det ingenting som hindrar en rivning av byggnaden.
Riksantikvarieämbetet vill visserligen fortfarande att byggnaden åter ska byggnadsminnesförklaras, men under resans gång har myndigheten alltmer kommit att inse att kommunen inte kommer att ändra inställning att riva byggnaden, säger Sven Göthe, chef för kulturmiljöavdelningen på riksantikvarieämbetet, till P4 Västmanland. Gymnastiksalen byggdes i början av 1900-talet och har under senare decennier fått förfalla. Sedan har frågan varit om den skulle rivas eller flyttas och rustas upp. Det senare var länge alternativet och 1999 byggnadsminnesförklarades huset, men förra sommaren kom kommunen fram till att det skulle bli för dyrt att flytta och rusta upp byggnaden. I december förra året drog därför länsstyrelsen tillbaka byggnadsminnesförklaringen. Det är detta beslut som riksantikvarieämbetet överklagade och nu drar tillbaka sitt överklagande mot.