Hot tas på större allvar

Hoten mot anställda inom kronofogdemyndigheten blir allt mer allvarliga.
Nu för tiden ska alla hot anmälas till kronofogdemyndigheten. Tidigare var det mer upp till den enskilde att avgöra och därför gjordes det inte alltid anmälningar. Säger Anders Vidlund som är kronokommisarie vid kronofogdemyndigheten i Eskilstuna. Att alla hot nu registreras kan vara en av anledningarna till att antalet anmälningar nu har ökat. Kronofogdemyndighetens lokaler ser i dag helt annorlunda ut än tidigare. Den som besöker myndigheten i dag möts av en låst dörr. Efter att man blivit insläppt i foajen så lämnas man inte utan uppsikt, och det finns speciella besöksrum. Att skyddet blivit bättre och att hoten tas på större allvar i dag har att göra med tragiska händelser som tidigare inträffat säger Anders Vidlund och syftar till två kollegor som skjöts till döds i Skåne för ett tiotal år sedan.