Känslig handling om Saudiaffär mörkad i diarium

3:36 min

Ekot kan i dag berätta att en känslig handling, i strid med grundlagen plockats bort ur diariet på regeringskansliet. Handlingen visar att regeringen talat osanning om vad de känt till om FOI:s hantering av Saudiaffären och mörkandet försvårar KU:s granskning av flera ministrar. Statsminister Fredrik Reinfeldt vill inte kommentera uppgifterna närmare utan hänvisar till en kommande granskning i KU.

Efter Ekots rapportering om vapensamarbetet med Saudiarabien i våras startade en granskning i konstitutionsutskottet av flera ministrar i regeringen, men granskningen försvåras av att en handling plockats bort ur diariet.

Det var i våras som Ekot först fick höra talas om handlingen; ett mejl som skulle ha skickats från FOI till försvarsdepartementet i januari 2010, som sas innehålla information som var känslig för regeringen.

Mejlet - som alltså är en allmän handling och ska diarieföras - skulle ha skickats från avdelningschefen Lars Höstbeck på FOI, något han i dag inte säger sig minnas.

– Skickade jag ett mejl med den innebörden till Per Anderson? Det är inget som jag minns, säger Lars Höstbeck.

Mejlet ska ha skickats till tjänstemannen Per Anderson på försvarsdepartementet, men han vill inte prata med Ekot.

– Jag får be dig att tala med pressekreteraren i det här ärendet, säger Per Anderson

Vi begär ändå ut mejlet från regeringskansliet men får då ett formellt besked att det inte finns. Mejlet är alltså inte hemligstämplat utan regeringskansliet hävdar att det aldrig funnits.

– Har jag skrivit att det inte finns så finns det inte, jag har inte ljugit på något vis, säger juristen Erik Brandel som skrev under beslutet.

Är det Per Andersson som är källan till det beskedet?

– Är det något förhör du håller på med här?

Men nu i höst, flera månader senare, får vi till slut ut mejlet, från FOI. Det är mycket riktigt känsligt för regeringen.

Mejlet bevisar att regeringen har varit informerad om att FOI, i strid med alla regler, tänkte låta Bulvanföretaget SSTI leda arbetet med vapenfabriken.

Det står bland annat i mejlet att SSTI genom flera personer har en koppling till FOI.

Problemet för regeringen är att man hela tiden hävdat att man inte känt till den här kopplingen.

Mejlet visar att regeringen farit med osanning inför svenska folket.

– Det här är en informationsstrategi; man vill mörklägga, man vill dölja, säger Mats Lindberg professor i statskunskap.

– Det finns ingen tjänsteman i svensk statsförvaltning som får låta mejl försvinna. Men det är lögnens förbannelse; man går in i ett hjulspår och kommer inte ur det. Det innebär att inte bara kommer att kompromentera bara regeringen utan allmänhetens förtroende för det politiska systemet, säger Mats Lindberg.

Ekot har försökt få svar om varför handlingen inte diarieförts och bland annat ställt frågan till försvarsminister Karin Enström.

– Det är så svårt för mig att svara på när du ger mig ett papper så här i handen. Allmänt sett har vi ju en ordning för vad vi diarieför. Inte minst för att kunna lämna ut handlingar och lämna ut allt som är offentligt, säger Karin Enström.

Just den här handlingen innehåller information som går stick i stäv med vad regeringen sagt tidigare. Ni har sagt att ni inte fått information om det här bulvanföretaget.  Just den handlingen finns inte när vi frågar efter den. Det är inte så att det är sekretess, utan den finns bara inte.
Är det så att man har rensat bort den?

– Jag utgår från att både mitt departement och övriga departement följer de regler som finns för hur handlingar diarieförs, så klart, säger Karin Enström.

Varför finns inte den här diarieförd?

– Nu sticker du fram ett papper här framför mig…

Fast vi har frågat skriftligt flera gånger sedan i våras.

– Den frågan kan jag inte svara på.

Men varför finns den inte då?

– Jag utgår från att vi följer reglerna, säger Karin Enström.

Här avbryter Karin Enström pressekreterare Henrik Hedberg intervjun.

– Okej, nu har vi fått möjlighet att ställa de här frågorna, säger han.