Järfälla

Barkarby kan få eget college

1:30 min

Om bara ett par år kan Barkarbystaden i Järfälla få ett eget utbildningscentrum - Barkarby College. Skolan ska vara inriktad på teknik- och naturvetenskapliga ämnen.

Men för att planerna ska bli verklighet krävs att kommunen hittar samarbetspartners inom näringslivet, säger Emma Feldman moderat ordförande i utbildningsnämnden.

– Vi från kommunens sida är väldigt positiva men det här är inte ett projekt vi kan driva själva, vi vill gå ut och se vilka aktörer som kan vara intresserade, då vill vi ha en tydlig koppling mellan utbildning och näringsliv, säger Emma Feldman (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Detta är en del i planerna av den så kallade Barkarbystaden, där det planeras 5000 nya bostäder och 6000 nya arbetsplatser. Man vill skapa en regional stadskärna.

Barkarby Collage kallas projektet och utbildningarna som nu planeras ska främst vara inriktade på teknik och naturvetenskap på eftergymnasial och högskolenivå, teknik och naturvetenskap är kunskap som efterfrågas av näringslivet säger Emma Feldman.

– Vi ser att bland annat företag och även på utbildningsfronten att detta är ett område som växer väldigt starkt. Det finns en oerhörd potential.

Hur vet ni att medborgarna i Järfälla behöver utbilda sig?

– Det vi har sett i nordvästsektorn är att det har funnits ett lite tomrum, vi hoppas kunna fylla det, säger Feldman.

Rent geografiskt ska skolan ligga vid den nya tågstationen som planeras i Barkarby, och detta öppnar för studenter från hela Mälardalsområdet.

Planen är alltså att kommunen ska driva det här tillsammans med näringslivet men när utbildningarna kan dra igång och hur många utbildningsplatser som är aktuella är ännu inte klart.

Om någon är intresserad av att driva det här konceptet tillsammans med kommunen är Emma Feldman väldigt tystlåten om.

– Det är ingenting jag kan svara på i nuläget i och med att vi är i ett utredningsstadium.