Säpo: Poliser hjälper kriminella komma undan

2:25 min

Kriminella kommer undan när poliser tipsar dem före ett tillslag, visar en rapport som Säpo presenterade i dag. Oftast handlar det om att den tipsade polisen är vän eller bekant med den kriminella.

– Det här kan handla om att personen inom organiserad brottslighet känner poliser. På så sätt försöker de få ut information om utredningsläget, information om tillslag. För de enskilda kriminella är naturligtvis den här typen av tips av stor betydelse, säger Johanna Skinnari, på Brottsförebyggande rådet.

Säpo presenterade i dag en rapport om hur den organiserade brottsligheten påverkar samhället. Mellan augusti 2009 och oktober 2011 fick Säpo kännedom om 341 fall av så kallad otillåten påverkan från grovt kriminella. Hälften handlade om hot och trakasserier. Och de som drabbades mest var poliser och åklagare.

Men det fanns också fall av korruption, 174 stycken och 84 av dem rörde poliser. Det är inte så mycket fråga om mutor alltså, utan om att en polisman ringer sin kriminella vän eller bekant och lämnar information om till exempel ett kommande tillslag.

– Man är barndomskamrater till exempel. Den ena har blivit polis och den andra har blivit kriminell, man kanske springer på varandra senare i livet, säger Johanna Skinnari.

Säpos chefsanalytiker Ahn-Za Hagström anser att det är mycket skadligt för rättsväsendet.

– Det får stora konsekvenser både när det gäller förtroendet för rättsväsendet och så klart att det får stora ekonomiska konsekvenser. Och i förlängningen kan det ju leda till en passivitet både i beslutsfattandet och när det gäller att verkställa de här besluten, säger Ahn-Za Hagström, Säpos chefsanalytiker.

Nu kommer polisen att analysera Säpos rapport.

– Det är otroligt allvarligt, men jag vill inte säga att det läcker lätt. Det har uppenbarligen förekommit i ett antal fall, men det finns inget mönster och det är ingen tendens, säger Klas Friberg, rikskriminalchef.