Telia får sänkt betyg

Telia riskerar sänkt kreditbetyg och därmed dyare lån som en följd av sammanslagningen med finska Sonera. På tisdagen satte kreditinstitutet Moodys upp Telia på sin observationslista - och på onsdagen gjorde Standard and Poors detsamma.
Reaktionerna från kreditinstituten är ett direkt resultat av den planerade sammanslagningen med Sonera. Det finska företaget är betydligt mer skuldsatt än Telia och därför får det sammanslagna bolaget ett lägre betyg än vad Telia har idag. Att kreditbetyget sänks innebär att det blir dyrare för bolaget att låna pengar. Enligt flera analytiker som följer bolagen skulle en sänkning av betygen kunna innebära ökade räntekostnader för det sammanslagna bolaget i storleksklassen 100 miljoner kronor.