3,4 mdr i vinst för Posten

Realisationsvinster på nästan tre miljarder kronor från försäljningen av Postgirot och Postfastigheter lyfte statliga Postens resultat förra året. Posten redovisade i dag en vinst efter skatt på drygt 3,4 miljarder kronor för fjolåret, vilket lan jämföras med en förlust på kanppt 1,1 miljarder kronor året före.