Fortfarande ingen plan för anhöriginvandring

1:47 min

Mellan 1500 och 1700 personer, de allra flesta från Somalia, väntas komma till Göteborg under resten av 2012 och under 2013. En majoritet är barn. Men kommunen har fortfarande inte löst boendefrågan.

För att lösa den kritiska bostadssituationen kommer Framtidenkoncernen, där de kommunala bostadsföretagen ingår, att under de kommande två åren bidra med 550 lägenheter per år till kommunen, istället för som i dag, drygt 300.

Tomas Martinsson, miljöpartist och ansvarig för integrationsfrågor, ser positivt på ärendet.

– Jag känner mig trygg i handlingsplanen. Vi ska inte skapa nya lösningar, utan titta på de lösningar vi har och förstärka för att kunna hantera situationen.

Men kommunen behöver också akutboenden, men där går det trögt. Inventeringen av tänkbara akutboenden är fortfarande inte klar, trots att det i den tidsplan som kommunstyrelsen sagt ja till står att inventeringen skulle varit avslutad redan i oktober.

Pia Borg är planeringsledare på Stadsledningskontoret och den som har skrivit handlingsplanen.

– Den är inte klar, och när det gäller akutboenden finns det ett alternativ som vi går vidare med och det är Kålltorps äldreboende.

Osäkerheten kring boendefrågan gör också att kommunen tidigast i februari vet vad mottagningsverksamehten kommer att kosta. För har kommunen inte själva bostäder måste man leta andra lösningar.

– Det kan bli aktuellt att köpa lägenheter, säger Pia Borg.

Kristian Lönner
kristian.lonner@sverigesradio.se