Ahlin (S): Regeringen bryter mot grundlagen

2:23 min

Regeringen bekräftar nu Ekots avslöjande från i morse att försvarsdepartementet fått ett mejl från Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, som aldrig diariefördes, alltså registrerades. Mejlet innehöll information om FOI:s bulvanföretag SSTI, som enligt planerna skulle leda arbetet med en vapenfabrik i Saudiarabien.

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna, säger att regeringen bryter mot grundlagen.

– Det är klart att det är oerhört allvarligt att vi har en ordning där företrädare för regeringen helt uppenbart gör allt de kan för att unfanhålla informationen för såväl journalister som riksdagsledamöter i KU som allmänheten. Det är oerhört graverande, säger Urban Ahlin.

I våras kallade dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors till presskonferens sedan Ekot avslöjat det hemliga vapensamarbetet med Saudiarabien och FOI:s bulvanföretag SSTI.

– Det blev ej känt för Försvarsdepartementet förrän det stoppades av generaldirektören 2010, sade Tolgfors då.

På presskonferensen betonade Sten Tolgfors flera gånger att Försvarsdepartementet inte kände till något om att bulvanföretaget SSTI hade någon koppling till FOI innan mars 2010, då FOI ändrat sig och stoppat upplägget:

– Problemet kommer när det upptäcks att det är en väldigt nära koppling, och det är den utvecklingen som generaldirektören säger han får klar för sig 2010 och det är den kopplingen han kommer i mars 2010 och berättar om och säger att han stängt ned, sade Tolgfors.

Men det mejl som regeringskansliet fram till i dag hävdat inte finns, är från 20 januari 2010 och skickades till Försvarsdepartementet från FOI. I mejlet står det svart på vitt att det finns en koppling mellan FOI och bulvanföretaget SSTI. Det betyder alltså att det som Sten Tolgfors sade på presskonferensen inte var sant.

Att mejlet inte diarieförts innebär också att handlingen aldrig skickats in till riksdagens konstitutionsutskott som just nu utreder ministrarnas roll i Saudiaffären.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt är kritisk.

– Det är ju så att den här rätten att ta del av dokument är en del av Sveriges grundlagar och då regeringen eller regeringens tjänstemän lyfter bort dokument och hemlighåller det här, då är man ute på väldigt farlig mark, säger han.

Statsminister Fredrik Reinfelt:

– Ja det känner jag inte till detaljerna kring och det får andra redogöra för.

Hur allvarligt är det att en sådan inkommen handling inte diarieförs, tycker du?

– Det vill jag inte värdera eftersom jag inte är insatt i hur det här hanterats och det är också känt att de här frågorna är föremål för en kommande KU-granskning.