Sverige vill ha kvar rabatt på EU-avgift

1:50 min

I Bryssel möts i morgon, torsdag EU:s regeringschefer för ett extra toppmöte om EU:s sjuåriga långtidsbudget. Mitt i den ekonomiska krisen kräver Sverige att nuvarande budget fryses.

Men eftersom Sverige är ett rikt land är det ändå oundvikligt att den svenska avgiften höjs medger statsminister Fredrik Reinfeldt:

– Ja, kopplat till att svensk ekonomi går så starkt så kommer en viss ökning att ske. men resten har vi att förhandla och det spelar naturligtvis väldigt stor roll hur värdet blir på vår rabatt, som i det förslag som finns nu är nära nog helt borttagen.

Eftersom Sverige är ett så rikt land är det då inte ganska naturligt att rabatten också sjunker?

– Vi tycker att rabatten ska ses i ljuset av att vi redan från början är väldigt stora nettobidragsbetalare och i det senste förslaget blir ju Sverige det enskilt största nettobidragsbetalande landet.

Den rabatt statsminister Fredrik Reinfeldt talar om innebär i dag att den svenska EU-avgiften sänks med fem miljarder kronor. Sveriges årliga EU-avgift i dag är drygt 32 miljarder kronor efter rabatt. I riksdagens EU-nämnd krävde i dag Socialdemokraterna att rabatten som förre statsministern Göran Persson förhandlade fram blir kvar. 

– Jag förutsätter att statsministern lyckas behålla den med tanke på att det kan inte vara så svårt att försöka försvara en rabatt som redan finns. Det svåra var att införa rabatten som Göran Persson gjorde, säger EU-nämndens socialdemokratiska vice ordförande Marie Granlund.

Sveriges hårda satsning på bibehållen rabatt innebär att det är oklart hur det går med det glesbygdsstöd Sverige i dag har. Satsningen på att behålla det kommer först i förhandlingens slutskede, säger Fredrik Reinfeldt:

– Jag har till EU-nämnden förankrat att som första prioritet försöka få ner den totala volymen på åtaganden och betalningar som finns i förslaget och först i slutskedet försöka säkra ett visst återflöde. Och då framför allt när det gäller medel som kommer svensk glesbygd till del.