Sörmland

Allt mer av Österjöns bottnar är syrefria

De syrefria bottnarna i Östersjön breder ut sig och täcker i dag rekordstora ytor. Det framgår av en ny rapport från Havsmiljöinstitutet.

Halterna av dioxiner och andra organiska miljögifter är fortfarande så höga i fet fisk fran Östersjön att det behövs kostrekommendationer för flickor och kvinnor i fertil ålder.

Men allt är inte nattsvart. Torskbeståndet ökar i delar av Östersjön och utsläppen av kväve från jordbruket har minskat på sina håll. Andra positiva saker som hänt är att havsörn och säl har kommet tillbaka då flera miljögifter minskat. 

Att de syrefria bottnarna i södra Östersjön breder ut sig har forskarna svårt att förklara fullt ut. Övergödning bidrar säkert men det kan också vara så att Östersjön på senare år inte fått in så mycket syrerikt djupvatten från Västerhavet som förr. Varför det är så vet man inte.

Men samtidigt, så pekar siffrorna för Stockholms skärgård mot det bättre hållet. Vattnet är klarare, algerna mår bättre och kryper djupare ned i vattnet och så vidare.

 -Och generellt har det mesta blivit bättre i Bottenviken och Bottenhavet, säger Per-Olav Moksnes, en av redaktörerna bakom rapporten till TT.