Indianerna – från högkultur till utrotningshot

18 min

En gång fanns det över 50 miljoner indianer – idag finns det drygt 2 miljoner kvar och många av dem lever i tilldelade reservat. Och av 60 miljoner bufflar som var många stammars huvudföda finns idag bara 3 000 kvar i vilt tillstånd.

– Amerika är ett stort land och det fanns olika sorters indianer. Jordbruksindianerna i sydväst som var ett väldigt fredlig folk. De levde i fasta byar och odlade sin mark. Sen fanns det prärieindianer som var nomadfolk och jägarfolk och hade olika territorium. De levde på ett annat sätt och hade fienderstammar som de slogs om territorier med. Men de slogs på ett annat sätt, de handlade inte om att döda utan om att jaga bort varandra, säger indiankännaren Katrin Gunnarsson.

Katrin Gunnarsson har rest flera år i nordamerika och studerat indianer. Hon har fått en inblick i deras historia på ett unikt sätt och och föreläser också i ämnet.

När indianerna var som flest fanns det uppskattningsvis 60 miljoner indianer.

– Jag har varit mycket hos blackfitindianerna i norra Montana. De berättade själva att när de var som störst runt 1700-talet var de 130 000 stammedlemmar. När de var som minst i slutet på 1800-talet var det bara 2 000 indianer kvar, säger Katrin Gunnarsson.

Indianerna framställs ofta i filmer och tv-serier som blodiga krigare. Men så levde förstås inte alla. Det genomgående för alla indianer är att de lever i balans och harmoni med naturen.

– Det skiljer sig väldigt mycket beroende på i vilka områden de levde i. Men vad som är grundläggande för alla ursprungsfolk världen över är att man lever väldigt nära naturen.

När europeer kom till amerika försvarade indianerna sin mark och många av dem dog.

– De ansåg aldrig att man kunde äga marken, utan de förvaltade den, säger Katrin Gunnarsson.

 Katrin Gunnarsson är en av dem som kämpar med att skapa ett utbyte mellan nordamerikanska indianer och Sverige genom deras hantverk, traditioner och syn på livet och naturen.