Burdispens delar äggproducenter

Frågan om dispens för den gamla typen av hönsburar delar de svenska äggproducenterna. Jordbruksverket vill att dispenserna för den gamla typen av hönsburar ska upphöra till sommaren och att alla ska ha nya burar med sittpinne, rede och sandbad.
Men 26 av landets äggproducenter har gått till domstol för att få behålla den gamla typen av burar. De får kritik av andra äggproducentern som tycker att det innebär orättvis konkurrens om en del får behålla de gamla burarna. Magnus Bohlin som driver Gotlandsägg som tar emot ägg från frigående höns säger att det blir lika villkor om alla måste ställa om efter den lagstiftning som gäller. Han tror att handel tydligt markerat vad man tycker om den här typen av produkter och att det i sista hand är konsumenterna som bestämmer vad de vill äta.