Dagmammor kan bli kvar

Även 4-5-åringar hos dagmammor kommer att erbjudas tre avgiftsfria timmar. Det ha kommunens barn- och utbildningsnämnd beslutat.
Protesterna har varit många mot att ett 60-tal dagmammor varslats om uppsägning i samband med införandet av tre timmars gratis allmän förskola. Kommunen räknade med att många föräldrar ska flytta sina barn från dagmamma till daghem. Men i och med att även barn hos dagmammor erbjuds avgiftsfria timmar, kan många dagmammor komma att bli kvar. Barn- och utbildningsnämnden vill därmed ge föräldrar bättre valfrihet och bromsa utbyggnadstakten av den allmänna förskolan.