Fem sägs upp hos Cementa

Cementa Research i Slite minskar sin personalstyrka. Det är ägaren Heidelberg Cement som kräver att företaget ska skära ner på utgifterna. Åtta personer varslades i januari, men efter förhandlingar mellan fack och arbetsgivare slutade antalet uppsägningar på fem.
Cementa Research är Cementas forskningsavdelning, och jobbar också med vatten- och jordanalyser. Företaget har mellan 55 och 60 anställda. Även Slitefabriken Cementa AB har fått besparingskrav från ägarna. Men besparingarna innebär inga personalförändringar.