Inga garantier för Arlas klimatkompensation

2:23 min

Svenska mejeri-jätten Arla har nyligen satt märkningen "klimatkompenserad" på sina största ekologiska produkter. Koldioxidutsläppen från produktionen ska vägas upp av trädplantering. Men det finns inga garantier för att den här klimatkompensationen faktiskt blir av. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort.

– Vi har liksom inte tittat så nogsamt på hur mycket det är som infrias, och när, säger Ann Freudenthal, marknadschef på Arla och ansvarig för deras klimatsatsning.

Arlas klimatkompensation ska ske genom ett trädplanteringsprojekt i Mocambique. Klimatnyttan baseras på att planteringarna finns kvar om hundra år.

Men när Kaliber besöker bönderna som ska ta hand om träden, visar det sig att flera redan börjat tröttna.

 – Det känns som att vi arbetar förgäves, säger bonden Vittorino Mineje.

Förra året ställdes nästan två tredjedelar av alla ersättningar till bönderna in, helt eller delvis, för att för många träd dött på grund av misskötsel och bränder. I år har inte ens de bönder som skött sina träd ordentligt fått betalt, för att projektägaren, brittiska Envirotrade, haft så stora ekonomiska problem.

Och trädplantering är ett osäkert sätt om man vill garantera att klimatkompensationen faktiskt blir av, säger flera experter till Kaliber.

– Då vill man ju veta att det är utsläpp som aldrig mer kommer att släppas ut i atmosfären. Det är det ju inte i ett träd, där har du alltid osäkerheten att du kan hugga ner det och det kan släppas ut i atmosfären, säger Matilda Palm, forskare i fysisk resursteori vid Chalmers i Göteborg.

Det finns ingen lag som reglerar hur företag får använda begreppet klimatkompenserad, men det finns riktlinjer och standarder som anses utgöra god marknadsföringssed. Eftersom begreppet kan ha flera betydelser för konsumenterna ska det därför följas av en förklaring om vad det egentligen innebär.

– Är det så att man uppfattar att marknadsföringen att den är klimatkompenserad här och nu, och den inte är det, ja, det kan ju anses vara vilseledande, säger Emy Gustavsson som är jurist på Konsumentverket.

Ann Freudenthal på Arla hänvisar till U&We, den svenska konsultbyrå som de köpt klimatkompensationen av.

– Så det är liksom på den nivån vi har stämt av det. Och inte längre än så.

Ändå lovar ni kunderna att det är nu det är klimatkompenserat?

– Ja, det är ju det vi, så att säga, det är ju den tjänsten som vi då har köpt, faktiskt.

Och Mårten Lind, som är Arlas kontakt på konsultföretaget U&We, förklarar det såhär.

– Vi sticker inte under stol med att det finns risker inblandat i det här, att vissa projekt kan fallera helt.