EU-förslag om stopp för odlad lax i älvar får kritik

2:17 min

Efter gårdagens ja i EU-parlamentet till en ny förvaltningsplan för lax i Östersjön, som innebär att all utplantering av odlad lax i svenska älvar ska fasas ut inom tio år, kommer nu hård kritik. Både från sportfisket och yrkesfisket.

– Det skulle förstöra fisket totalt. Det är slutfiskat då. I och med att den är reglerad älven, laxen går ju inte upp här. Den kommer bara hit och sedan är det stopp, säger sportfiskaren Staffan Värnestig i Boden.

Det är ett fint duggregn och dimma i luften men Staffan i en grön, fodrad keps och ett tiotal andra fritidsfiskare har ändå spridit ut sig nedanför kraftstationen i Boden för att fiska.

– Sedan 1958 har jag fiskat här.

Hur har gått i år då?

– Det har gått jäkligt bra.

I och med vattenkraftsutbyggnaden i Sverige blev kraftbolagen, som exempelvis Vattenfall här i Boden, tvungna att börja sätta ut odlad lax som kompensation för det vilda laxbeståndet som försvann när älvarna dämdes upp.

Fast både EU-kommissionen och nu även EU-parlamentet vill att systemet slopas inom 10 eller som längst 20 år på grund av oro för att den odlade laxen ska kunna slå ut de få naturliga laxstammarna som finns kvar.

Men även yrkesfisket är kritiska. Reinhold Andefors på Norrbottens yrkesfiskarförbund tror att många som fiskar nedanför de utbyggda älvarna kommer få det tufft.

– Det slår väldigt hårt och här uppe är det framförallt Lule-älvsområdet som tar skada vid en sådan reglering. Om man ska gå den här vägen så måste det ta betydligt längre tid. Då måste man se till att man får en möjlighet att bygga  laxtrappor vid kraftverken och att man får till en uppvandring, säger Reinhold Andefors.

Det är EU:s fiskeministrar som slutgiltigt ska bestämma om det blir någon fortsättning av odlad lax eller inte och upp till de berörda medlems länderna att besluta om åtgärder för att återskapa livskraftiga laxstammar i utbyggda älvar. Exempelvis genom krav på kraftbolagen om att bygga laxtrappor förbi dammar och turbiner.

Och Isabella Lövin, europaparlamentariker för Miljöpartiet menar att det här är något som Sverige borde gjort för länge sedan. Odlad lax som kompensation för kraftverken är konstgjord andning säger hon.

– Det är ett väldigt förlegat sätt att se på naturen. Och hade man kommit på det idag så tror jag knappast att man hade accepterat de massiva storskaliga utsättningar av odlade djur ut i den vilda naturen för att tillgodose fisket, säger Isabella Lövin.