Studier av jordens mantel är nu möjliga

1:32 min

Forskare vid universitetet i Grenoble har hittat ett sätt att studera Jordens inre på betydligt större djup än vad som tidigare var möjligt. Genom att studera det som förut avfärdades som seismiskt "brus" går det att komma så långt ned som till 660 kilometer.

Om man tänker sig Jorden som ett runt ägg så har forskarna i Grenoble nu flyttat gränserna till ett stycke innanför själva äggskalet, alltså till det som kallas för Jordens mantel. Manteln i sig består av olika lager och det är speciellt övergångszonerna mellan dessa lager som intresserar forskarna.

Genom att mäta hur en viss typ av seismiska vågor rör sig mellan två punkter går det att få fram data som gör att man kan sluta sig till hur det ser ut långt, långt ned i underjorden, ända ned till 660 kilometer, dvs lika långt som det är mellan Uppsala och Malmö. Vågorna som främst intresserar forskarna är så kallade volymvågor - rörelser i marken som uppstår vid jordbävningar, men också när havsvågor slår in mot land.  

Olafur Gudmundsson vid seismologiska institutionen på Uppsala universitet menar att de franska forskarnas resultat är banbrytande. 

– Det att man har hittat vågorna och att man kan demonstrera att det är just vågor av den här typen. Det bevisar att det är möjligt att belysa Jorden på det här sättet. 

Så vad finns det då, där nere i underjorden? Ja, det forskarna nu hittat bekräftar tidigare teorier, det vill säga att Jordens inre, på dessa djup, domineras av järn- och magnesiumrika silikatbergarter, bland annat olivin och poryxen.