Strängnäs

"Erkänn Palestina som självständig stat"

Kyrkan och biskopen i Strängnäs, Hans-Erik Nordin, vill att bosättningar på ockuperat område i Palestina ska avvecklas och vill att regeringen arbetar för att Palestina ska bli fullvärdig FN-medlem.

Svenska kyrkan vill också att alla människor måste ges tillgång till de heliga platserna i Jerusalem och kyrkan ska fortsätta att stödja en tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser.

– Detta innebär i praktiken att Svenska kyrkan vill att regeringen erkänner Palestina som en självständig stat, säger biskopen i Strängnäs Hans-Erik Nordin i ett pressmeddelande.

Nästa veckas omröstning för att Palestina ska upptas som observatörsstat i FN är ett första steg där Svenska kyrkan uppmanar regeringen att rösta för. 

Efter 30 års förhandlingar ser Svenska kyrkan att situationen för palestinierna inte har förbättras och som en erkänd stat kommer framtida förhandlingar ske på mer jämlika grunder.

– Det finns inga militära lösningar på konflikten, det visar inte minst senaste veckans stridigheter i Gaza, utan det krävs starka politiska ledare som tror på förhandlingar, säger Hans-Erik Nordin.

Svenska kyrkan vill att regeringen:

  • verkar för att Palestina upptas som fullvärdig medlemsstat i FN
  • inom EU agerar för lagstiftning som begränsar möjligheterna till att ekonomiskt, eller på andra vis, stödja de illegala bosättningarna
  • inom EU agerar för att bilaterala avtal mellan EU och Israel inte uppgraderas eller ingås utan krav på efterlevande av internationell rätt
  • skyndsamt lagstiftar om ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter i enlighet med EU:s direktiv
  • bör arbeta för en förbättring av den humanitära situationen och respekten för humanitära insatser i sina bilaterala förbindelser med berörda myndigheter
  • aktivt bör stödja fortsatta initiativ till en hållbar lösning på konflikten