LKAB:s malmvagnar försenas

Det blir ännu ett års försening av LKAB:s nya malmvagnar. Orsaken är problem med is och snö i de nya vagnarnas broms- och boggiesystem och de behöver testas mer.
Problem med is och snö i de första 68 levererade nya vagnarnas bromssystem upptäcktes förra vintern och vissa justeringar genomfördes. Men inte tillräckligt många justerade vagnar har kunnat testas denna vinter därför behövs mer testtid. Den 1 mars beslutade LKAB i samråd med den Sydafrikanska vagntillverkaren Transwerk att ytterligare en vintersäsong ska användas för att hela tågset ska kunna testas. Det berättar Ulf Lindström som är chef för LKAB:s järnvägsprojekt. Projektet, som totalt sett är en mångmiljardsatsning, omfattar en uppgradering av Malmbanan till högre axeltryck, 700 nya malmvagnar med högre lastkapacitet och nio nya lok. Syftet med satsningen är bland annat att kunna köra med färre malmtågset per dygn och på så vis minska transportkostnaderna för LKAB.