Älvsbyn

Laver allt hetare

1:31 min

Boliden tog idag ännu ett steg närmre att väcka nytt liv i trakterna kring det 60 år gamla gruvområdet Laver. De fynd som tidigare klassificerades som prospekteringsresultat klassas nu som mineraltillgång.

– Det betyder att vi i dagsläget har fått fram tillräckligt mycket geologisk information för att kunna bestämma mer exakt tonnage och halter i Laverfyndigheten, vi har alltså klassificerat den som en antagen mineraltillgång idag, säger Bolidens prospekteringschef Hans Årebäck.

Med termen mineraltillgång avses en mineralisering av sådan kvalitet och mängd att en kommersiell utvinning av metall eller mineral kan bli möjlig. Fynden är nu fastställda till 690 miljoner ton som innehåller koppar och guld, men även silver och molybden. Sen fyndigheten upptäcktes våren 2009 har Boliden borrat 75 borrhål och närmare 30 000 borrmetrar i området. Och nu tar gruvbolaget nästa steg mot en gruva.

– Prospekteringen fortsätter i området men förutom det har vi startat en idéstudie där vi tittar på miljösidan, gruvsidan, hur man ska kunna anrika detta, vi tittar på infrastruktur med mera. Så det är ett stort projekt som har dragit igång.

Som Boliden sagt tidigare är tidsspannet från det att man hittar någonting idag tills det att det eventuellt kan bli en gruva i framtiden någonstans mellan fem och tio år.

– Men vi säger inte att detta blir en gruva i framtiden idag men vi har tagit ett steg på vägen. Och det är ett positivt steg vi har tagit idag, säger Hans Årebäck.